Rozwiązywanie problemów z Fedora Talk

Ta sekcja jest wciąż projektowana. Na razie najlepiej zajrzeć na #fedora-admin na irc.freenode.net

After attempting each of these solutions, verify your setup using the link provided

Nie można się połączyć

Brak możliwości połączenia się do częsty problem. Proszę spróbować następujących rozwiązań:

Verify your setup!

Nic nie słychać

Najpierw należy upewnić się, że dźwięk jest poprawnie skonfigurowany i nie jest wyciszony. Należy po prostu spróbować odtworzyć piosenkę lub w inny sposób trochę pohałasować. Takie problemy są typowe dla klientów. Aby przetestować dźwięk, proszę dołączyć do:

louie@fedoraproject.org or extension 1001

You should hear a female with the lyrics to Louie Louie. If you do, just hang up.

Verify your setup!

Nikt nie słyszy użytkownika

You should verify that the system is properly receiving audio from the microphone. In GNOME, you can do this by right clicking on the speaker icon in the notification area, going to the input tab, and verifying the input level that you are seeing. If you have multiple microphones, for example a USB headset and an internal microphone, make sure that the raido button is selected on the correct one.

You can also use the echo service, described at this page in order to assure the proper functioning of your hardware and software. You should also check the level of the audio coming back at you through the echo if people complain that you are too loud or too soft.

Getting a microphone configured properly is a bit of an art. Ensure that you can record your own audio using something like audacity. If you'd like to test your mic, just stop by #fedora-admin on irc.freenode.net and we'll be happy to assist.

Verify your setup!

There is an echo on a conference bridge

Występuje kilka częstych problemów, które prowadzą do powstawania echa. Najczęstszy to nieużywanie zestawu słuchawkowego i mikrofonu. Używanie głośników laptopa lub komputera PC spowoduje, że mikrofon (czasami wbudowany w komputer) znowu podniesie dźwięk. Niestety, samodzielne testowanie jest trudne. Jeśli użytkownik usłyszy kogoś narzekającego, musi wyciszyć swój dźwięk lub opuścić rozmowę, dopóki nie skonfiguruje się ponownie.

Innym częstym problemem, który prowadzi do okropnego echa, jest powtarzanie siebie przez system dźwięku. Ten problem właściwie uniemożliwia konferencję. Jeśli po dołączeniu ludzie zaczynają narzekać na echo, użytkownik musi wyciszyć swój dźwięk lub opuścić rozmowę, aby spotkanie mogło być kontynuowane.

Do not use a mic that is not on a headset - the reason for this is when you do, your mic will pick up other sounds that are in the same room, for example the sounds of you typing on the keyboard, the sound of your computer fan, etc. This makes the conference unusable for other participants. If someone reports excessive noise, please either mute your line or drop off the conference.

Verify your setup!

I can make calls, but not receive them

This generally indicates that your phone is not registered with the Asterisk server. Note that registration does not affect your ability to make calls, only to receive them. In development is a way to tell whether you are registered, and what that registration consists of, but at current, come to #fedora-admin on irc.freenode.net and we'll be more than happy to help!

One possible cause of this is a setting called 'SIP Registration Timeout' in your client. It is possible that there is some timeout in your firewall that differs from the SIP registration timeout, thereby causing you to lose registration with the Fedora Talk server. A reasonable value is 900 seconds (15 minutes)

Verify your setup!

Panel wybierania programu Ekiga nie działa

Proszę spróbować wyłączenia wykrywania ciszy w konfiguracji dźwięku. Kiedy jest włączone, panel wybierania nie może poprawnie wysyłać tonów. Co więcej, panel wybierania programu Ekiga jest podatny na wysyłanie powtórzonych tonów, co utrudnia poprawne podawanie numerów PIN.

Verify your setup!