This page is obsolete. For complete usage instructions for configuring client softphones and IP phones with Fedora Talk, refer to this page.

Używanie Fedora Talk

Po ustawieniu dostępu zostało tylko skonfigurowanie klienta

Obsługiwane klienty

Jest wiele klientów, które obsługują komunikację opartą na protokole SIP. Klienty obsługiwane przez zespół infrastruktury to Ekiga (GNOME), Twinkle (KDE) oraz linphone. Inne klienty powinny działać, ale rozwiązywanie problemów może być trudne, ponieważ zespół może ich nie znać.

Ustawianie

Na talk.fedoraproject.org ustawiono serwer pośredniczący, pośrednika połączeń wychodzących i serwer rejestracji. Port wszystkich trzech to 5060. Brak serwera STUN, więc na razie stunserver.org powinien działać. Login to login FAS.

Ustawianie telefonu programowego

Twinkle

Dostępny jest przydatny samouczek wideo konfigurowania Twinkle z Fedora Talk. Można dodawać przydatne treści do wiki Projektu Fedora, możesz to zrobić nawet ty.

Ekiga

 1. Proszę otworzyć program Ekiga i anulować druida (jeśli się pojawi). Zostanie wyświetlony ekran podobny do tego.
  Główny ekran programu Ekiga
 2. Goto Menu → Edit → Accounts. You have this.
  Okno kont programu Ekiga
 3. Proszę zmodyfikować i wypełnić szczegóły
  Ekran modyfikacji kont programu Ekiga
  • Nazwa: należy wypełnić nazwą, jakie powinno posiadać to konto na liście.
  • Registrator: fedoraproject.org
  • User: Your FAS username — this is what you use to log into the wiki or the Fedora Accounts System.
  • Użytkownik uwierzytelniania: należy to pozostawić puste
  • Hasło: hasło ustawione w sekcji VoIP w FAS (proszę zauważyć, że niekoniecznie to jest to samo hasło, co hasło FAS).
  • Czas oczekiwania: można to ustawić na taką wartość, jaka wydaje się właściwa. W innym przypadku należy zostawić wartość domyślną.
  • Enable account: Be sure this is checked!
 4. Po wybraniu przycisku "OK", należy wrócić do ekranu konta. Można sprawdzić, czy wszystko dobrze działa przez sprawdzenie stanu w kolumnie "Stan".
  Okno ukończenia kont programu Ekiga
 5. To już wszystko. Można podać sip:rozszerzenie lub sip:nazwa_użytkownika_fas@fedoraproject.org, aby zadzwonić. Można znaleźć rozszerzenie w sekcji VoIP FAS.

Testowanie ustawień

Prawdopodobnie najtrudniejszym aspektem VoIP dla nowych użytkowników jest rozwiązywanie problemów. Można zobaczyć rozwiązywanie problemów, aby uzyskać pomoc. Najlepszym sposobem na testowanie jest zadzwonienie na jeden z numerów wdzwanianych na stronie głównej i wprowadzenie swojego rozszerzenia. Użytkownicy mogą usłyszeć jak brzmią na obu końcach linii i określić, czy występuje echo, statyczność lub inny problem.

Wskazówki